Kongressen är digital
22 januari 2019

Kongressen är digital

Även 2021 är kongressen digital. Det innebär att den i största möjliga mån blir pappersfri, istället erbjuder vi allt kongressmaterial digitalt. Det mejlas ut till samtliga deltagare; ombud, ersättare och observatörer, i form av en länk där ni själva går in och laddar ner filer. Vi kommer också att lägga nedladdningsbara filer här på sajten.

På plats i Stockholm erbjuder vi läsplattor till alla ombud och ersättare som inte använder egen utrustning. Läsplattorna är förinställda med agenda och handlingar. Här följer ni kongressen paragraf för paragraf, tar del av handlingar, begär ordet, röstar med mera. Tydliga instruktioner och stöd när det gäller detta kommer att finnas på plats.