”Verka för investeringsstöd till laddplatser för elbilar”
4 april 2019

”Verka för investeringsstöd till laddplatser för elbilar”

SABO borde verka för att det införs ett investeringsstöd för utbyggnad av laddplatser för elbilar i bostadsområden. Det anser Karlstads Bostads AB i en motion till SABOs kongress.
SABOs styrelse håller med och föreslår att kongressen ska ge organisationen i uppdrag att verka för att laddstödet kommer alla bilägare tillgodo, oavsett hur man bor.

I motionen skriver Karlstads Bostads AB (KBAB) att antalet elbilar och laddhybrider har ökat ”explosionsartat” de senaste åren – från 5 400 år 2014 till 68 800 år 2018 – och utvecklingen spås fortsätta med samma hastighet. KBAB konstaterar att de flesta elfordon i dag laddas på villauppfarter, arbetsplatser eller vid publika laddningsstationer.

– För att samhället ska klara av den förväntade ökningen av elfordon måste även laddmöjligheten vid flerfamiljshus möjliggöras, skriver KBAB:s ordförande Andreas Pettersson i motionen.

Utbyggnad krävs

KBAB skriver också i motionen att det är enklare att skapa parkeringsplatser med laddmöjligheter i samband med nybyggnation än i befintligt bostadsbestånd och att motorvärmarnätet inte klarar en konstant laddning av flera fordon.

– Därför kommer det att krävas en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen i de befintliga bostadsområdena, anser KBAB.

Bolaget föreslår därför att kongressen ska besluta att ”SABO skall verka för ett investeringsstöd för utbyggnad av laddinfrastruktur i befintliga bostadsområden”.

Begränsat intresse

SABOs styrelse konstaterar i sitt utlåtande över motionen att drygt 30 procent av de allmännyttiga bostadsföretagen i dag erbjuder sina hyresgäster laddstationer ”där det är tekniskt möjligt till en rimlig kostnad” – och det pågår en utveckling av affärsmodeller.

– Hittills har dock intresset bland hyresgästerna varit relativt begränsat med enstaka förfrågningar främst hos stora och medelstora företag, och det finns i närtid inget något behov av en omfattande utbyggnad. I stället väljer många medlemsföretag att installera laddstationer i takt med att intresset och efterfrågan ökar, skriver SABOs styrelse.

Men styrelsen slår samtidigt fast att tillgång till laddplatser kan öka hyresgästernas intresse av att faktiskt införskaffa en elbil, och att allmännyttans idéprogram framhåller att bostadsföretagen kan underlätta för hyresgäster att bo och leva på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.

SABOs styrelse föreslår därför att kongressen beslutar ”att SABO ska verka för att stöd till utbyggnad av fossilfri laddning och tankning utformas så att det kan komma alla bilägare tillgodo oavsett om man bor i villa eller flerbostadshus”.

 

Motionen i sin helhet och utlåtandet kan läsas här.