Resersättning och arvode

Kontaktuppgifter

 

Adress

 

Bankuppgifter

 

Restid

 

Måltider

 

Deltagit på kongressen

 

Bilersättning

 

Underlag

 • För att få ersättning för alla ytterligare omkostnader krävs underlag.
  Digitala underlag skickas in på e-post till reserakning@sabo.se
  Fysiska underlag skickas in via brev till

  SABO AB
  Att: Reseräkning
  Box 474
  101 29 Stockholm
 

Resomkostnader

 

Förlorad arbetsinkomst

 
 
 

Verifikation