Åsa Johansson
Åsa Johansson
Presenterar det nya idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030 tillsammans med övriga i SABOs presidium.

Ordförande i SABO. Socialdemokratiskt kommunalråd i Hagfors. Har tidigare varit ordförande i Hagforshem.