Varmt välkommen till Allmännyttans Kongress 2023! Kongressen går av stapeln i Kiruna, på Aurora kultur & kongress. Förutom kongressförhandlingar, motioner och partivisa gruppmöten får du lyssna på några intressanta föredrag och talare.

Kongressen är dessutom ett bra tillfälle att samtala och nätverka med personer från hela landet som alla delar intresset för bostadsfrågor i stort.

Förutom valda ombud och ersättare i Allmännyttans kongress så hälsas även observatörer, som till exempel ledningsgrupper, styrelseledamöter eller andra intresserade i bostadsföretagen, varmt välkomna till denna dag. Speciellt för denna kongress är att även respektive är välkommen att följa med och uppleva Kiruna.