Tack för kongressen 2023 i Kiruna! Du hittar handlingar och information på denna sida en tid framöver. Nästa kongress är 2025 – vi ses igen då!

Kongressen är ett bra tillfälle att samtala och nätverka med personer från hela landet som alla delar intresset för bostadsfrågor i stort.

Förutom valda ombud och ersättare i Allmännyttans kongress så hälsas även observatörer, som till exempel ledningsgrupper, styrelseledamöter eller andra intresserade i bostadsföretagen, varmt välkomna till denna dag.