21 April
Länka hit
09.00 - 09.30

Registrering för ombud och funktionärer i kongressverktyget

Länka hit
09.00 - 09.30

Valberedningen sammanträder

Länka hit
09.45 - 11.00

Gruppmöten för ombud och ersättare

Länka hit
11.00

Incheckning för samtliga i Zoom

Länka hit
11.15

Ökat medlemsinflytande

Gunnar Boqvist, vd för Hyresbostäder i Norrköping

Länka hit
12.00

Lunch

Länka hit
13.00

Kongressen startar

Länka hit
13.15

Statsminister Stefan Löfven

Sveriges statsminister talar

Länka hit
13.30

Kongressförhandlingar

Länka hit
14.30

Kaffe

Länka hit
15.00

Kongressförhandlingar fortsättning

Länka hit
16.30

Avslutning och avtackningar

Länka hit
16.45

Kongressen slut