28 Mars
Länka hit
13.45

Transfer från flygplats

I anslutning till ankomsten så finns det abonnerade bussar som kör till Scandic Kiruna.

Länka hit
18.00 - 20.00

Middagsbuffé

Mellan kl 18-20 serveras en buffé på Scandic Kiruna. Öppet för alla deltagare på kongressen. Välkomna!

Länka hit
18.15

Informell middag

För styrelsen och ledningen på Sveriges Allmännytta, Kirunabostäder samt representanter för kommunen. Buss avgår utanför Scandic Kiruna

29 Mars
Länka hit
08.00 - 10.00

Registrering för ombud, ersättare och valberedning

Länka hit
08.30 - 09.30

Valberedning sammanträder

Länka hit
10.00 - 11.40

Gruppmöten för kongressen

Länka hit
11.00 - 12.00

Registrering för observatörer

Länka hit
11.45 - 12.15

Valberedningen sammanträder

Länka hit
11.45 - 12.15

Möte mellan styrelsens presidium och kongresspresspresidiet

Länka hit
12.00 - 13.00

Lunch

Länka hit
13.00 - 13.20

Invigning

Länka hit
13.20 - 14.00

Värdföretag hälsar välkommen och presenterar bolaget och verksamheten, kongressen invigs

Länka hit
14.00 - 14.45

Dagordningens punkter

Länka hit
14.45 - 15.15

Kaffe

Länka hit
15.15 - 17.00

Dagordningens punkter

Länka hit
17.00 - 17.30

Utskottssammanträden

Länka hit
19.00

Kongressmiddag

30 Mars
Länka hit
08.00 - 08.45

Information inför studiebesök

Länka hit
08.45 - 12.00

Studiebesök av Kirunabostäder

Rundtur (promenad) bland Kirunabostäders bostadsbestånd.

Länka hit
12.00 - 13.00

Lunch

Länka hit
13.00 - 14.00

Dagordningens punkter, fortsättning

Länka hit
14.00 - 14.30

Bostadsminister Andreas Carlson

Länka hit
14.30 - 15.00

Kongressen avslutas

Avtackning av kongresspresidium, avgående styrelseledamöter mfl.

Länka hit
15.00

Fika

Länka hit
15.00 - 16.00

Konstituerande styrelsemöte

Länka hit
18.30

Enklare förtäring

Enklare förtäring serveras på Scandic Kiruna. Öppet för alla deltagare. Välkomna!

Länka hit
19.15

Transfer till flygplats

Bussar kör från Stadshustorget 11 (utanför Scandic Kiruna) till Kiruna flygplats.