21 April
Länka hit
08.00 - 09.45

Registrering för ombud och funktionärer

Länka hit
09.30 - 11.00

Registrering för observatörer och gäster

Länka hit
09.00 - 09.30

Valberedningen sammanträder

Länka hit
09.45 - 11.00

Gruppmöten för ombud och ersättare

Länka hit
11.15

Föredrag

Länka hit
12.00

Lunch

Länka hit
13.00

Kongressen invigs

Länka hit
13.15

Föredrag

Länka hit
13.30

Kongressförhandlingar

Länka hit
14.30

Kaffe

Länka hit
15.00

Kongressförhandlingar fortsättning

Länka hit
16.30

Avslutning och avtackningar

Länka hit
16.45

Kongressen slut