Om kongressen

Om kongressen

Kongressen är Sveriges Allmännyttas högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer. Vart fjärde år hålls en större kongress.

Inför den större kongressen hålls nyval av kongressombuden. Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare. Kongressen väljer Sveriges Allmännyttas styrelse och revisorer på fyra år. Senaste kongressen genomfördes digitalt från Stockholm 2021.

Kongressen 2023 i Kiruna

För denna kongress träffas vi i Kiruna, på Aurora kultur & kongress. För de observatörer och andra som är intresserade att ta del av kongressen men inte kan vara på plats, kommer vi sända den digitalt. För att se kongressen digitalt behövs ingen anmälan. Livesändningen kommer visas här på webbplatsen.

Respektiveprogram

För de kongressombud och observatörer som ska delta på kongressen finns det i år en möjlighet att ta med sig en respektive. För dessa erbjuder vi ett respektiveprogram där studiebesök samt kongressmiddag ingår. Detta anmäls och betalas till självkostnadspris vid anmälan till kongressen. Utöver studiebesök och middag bokas eventuella aktiviteter själv. Här kan du se förslag på aktiviteter du kan boka!

Ersättning för resekostnader

Om du beställt din resa genom Sveriges Allmännytta/American Express kan du bortse från nedanstående.

Om du ordnat din resa utan hjälp av Sveriges Allmännytta gäller följande:
Om resan företas med bil utgår ersättning, dock högst med belopp motsvarande kostnader för 2 klass tågbiljetter för samtliga ersättningsberättigade resenärer. Om resan företas med tåg gäller att Sveriges Allmännytta, dels betalar tågbiljetter inklusive plats- och sovvagnsbiljetter för resa i 2 klass, dels ersätter resa med buss, taxi eller egen bil till och från närmaste järnvägsstation.

Bor du på ort så belägen att tågresan tar i anspråk mer än fem timmar i varje riktning erhåller du flygbiljett om det finns lämplig flygförbindelse. Har du sådan resväg att du inte kan komma till kongressen i tid finns möjlighet att åka dagen innan kongressen börjar och övernatta på förbokade hotell, eller på annan ort om du måste övernatta under resvägen.

Traktamente

Dagtraktamenten utgår för högst 2 dagar.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Ersättning utgår med verklig förlorad arbetsförtjänst. Den som begär sådan ersättning, ska styrka kravet med intyg från arbetsgivaren. Sådant intyg ska utvisa hela det förlorade beloppet. Även egna företagare ska styrka det förlorade beloppet. I tveksamma fall beslutar Sveriges Allmännyttas revisorer vilken ersättning som skall utbetalas.

Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode utgår med 2628 kronor per hel sammanträdesdag och 1314 kronor för halv sammanträdesdag.

Här fyller du i reseersättning och arvode för kongressen.