Om kongressen

Om kongressen

Kongressen är Sverige Allmännyttas högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer. Vart fjärde år hålls en större kongress.

Inför den större kongressen hålls nyval av kongressombuden. Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare. Kongressen väljer Sveriges Allmännyttas styrelse och revisorer på fyra år. Senaste kongressen genomfördes i Örebro 2019.

Kongressombud valda för perioden 2019-2022.

Sveriges Allmännyttas stadga

Stadga för Sveriges Allmännytta

Miljöanpassad kongress

2021 års kongress blir den femte i ordningen som miljöanpassas. Det innebär att Sveriges Allmännytta klimatkompenserar alla flygresor för ombud, ersättare och personal. Vi försöker så långt som möjligt informera via digitala kanaler och välja kongressmaterial, såsom pennor, block och dylikt med tanke på miljö och hållbarhet.

Vi kommer också att genomföra kongressen i ett digitalt kongressystem där vi tillhandahåller läsplattor till alla ombud och ersättare.

Vidare väljer vi hotell och anläggningar som bedriver att aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.