Om kongressen

Om kongressen

Kongressen är Sveriges Allmännyttas högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer. Vart fjärde år hålls en större kongress.

Inför den större kongressen hålls nyval av kongressombuden. Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare. Kongressen väljer Sveriges Allmännyttas styrelse och revisorer på fyra år. Senaste kongressen genomfördes digitalt från Stockholm 2021.

Kongressen 2023 i Kiruna

För denna kongress träffas vi i Kiruna, på Aurora kultur & kongress. För de observatörer och andra som är intresserade att ta del av kongressen men inte kan vara på plats, kommer vi sända den digitalt. För att se kongressen digitalt behövs ingen anmälan. Livesändningen kommer visas här på webbplatsen.

Respektiveprogram

För de kongressombud och observatörer som ska delta på kongressen finns det i år en möjlighet att ta med sig en respektive. För dessa erbjuder vi ett respektiveprogram där studiebesök samt kongressmiddag ingår. Detta anmäls och betalas till självkostnadspris vid anmälan till kongressen. Utöver studiebesök och middag bokas eventuella aktiviteter själv. Här kan du se förslag på aktiviteter du kan boka!