Om kongressen

Om kongressen

Kongressen är Sveriges Allmännyttas högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer. Vart fjärde år hålls en större kongress.

Inför den större kongressen hålls nyval av kongressombuden. Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare. Kongressen väljer Sveriges Allmännyttas styrelse och revisorer på fyra år. Senaste kongressen genomfördes i Örebro 2019.

Kongressombud valda för perioden 2019-2022

Sveriges Allmännyttas stadga

Stadga för Sveriges Allmännytta

Miljöanpassad kongress

2021 års kongress blir den femte i ordningen som miljöanpassas. Eftersom årets kongress hålls helt i digital form innebär det dessutom en ännu mindre klimatpåverkan då vi inte behöver genomföra resor, köpa in lika mycket kongressmaterial och dylikt.

Kongressen sänds från Stockholm

Årets kongress ordnas och sänds i Stockholm från Sveriges Allmännyttas lokaler.