Medlemmarna i Sveriges Allmännytta är indelade i åtta geografiska kretsar och en krets för medlemmar som inte har en kommun som huvudman. Från dessa kretsar utses sammanlagt 75 ombud med varsin ersättare. Antalet ombud från respektive krets baseras på summan av inbetalda medlemsavgifter från kretsens medlemsföretag. Ombuden utses i huvudsak bland medlemsföretagens styrelseledamöter. Fördelningen på partier baseras på valresultatet i de kommuner som har medlemsföretag. För kongressperioden 2023-2026 är fördelningen per parti följande:

Krets M C L KD S V MP SD Opol S:a
1 Stockholms län 3 1 1 1 4 1 1 12
2 Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län 2 1 2 1 1 7
3 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län 2 1 1 4 1 2 11
4 Blekinge, Skåne och Hallands län 3 1 1 3 1 3 12
5 Västra Götalands län 3 1 1 1 4 1 2 13
6 Värmlands och Örebro län 1 1 2 1 5
7 Gävleborgs och Dalarnas län 1 1 3 1 6
8 Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 1 1 4 1 1 8
9 Riksvalskrets för medlemsföretag med annan huvudman eller ägare än kommunen 1 1
Summa 16 8 3 3 26 6 12 1 75

 

Kongressombud valda för perioden 2023–2026

Namn Krets Parti Ord/ers
Vera Berg 1 C ordinarie
Christofer Sköld 1 C ersättare
Maria Fälth 1 KD ordinarie
Thomas Nyman 1 KD ersättare
Björn Ljung 1 L ordinarie
Ulf Lindh 1 L ersättare
Anette Hellström 1 M ordinarie
Marietta de Pourbaix-Lundin 1 M ordinarie
Magnus Nilsson 1 M ordinarie
Peter Norman 1 M ersättare
Erik Langby 1 M ersättare
Ingemar Hertz 1 M ersättare
Ann-Marie Högberg 1 S ordinarie
Johan Andersson 1 S ordinarie
Johan Heinonen 1 S ordinarie
Maria-Elsa Salvo 1 S ordinarie
Tareq Hassan 1 S ersättare
Margaretha Stavling 1 S ersättare
Karin Ljung 1 S ersättare
Bo Johansson 1 S ersättare
Gabriel Kroon 1 SD ordinarie
Mats Geijer 1 SD ersättare
Clara Lindblom 1 V ordinarie
Bo Leinerdal 1 V ersättare
Mattias Dahlberg 2 C ordinarie
Kenny Jonsson 2 C ersättare
Åsa Sikberg 2 M ordinarie
Fabian Sjöberg 2 M ordinarie
Allan Kruukka 2 M ersättare
Roger Wärn 2 M ersättare
Lena Andersson Holmstedt 2 S ordinarie
Roger Ljunggren 2 S ordinarie
Mikael Dimgård 2 S ersättare
Jenny Larsson 2 S ersättare
Tobias Gustafsson 2 SD ordinarie
Magnus Malm 2 SD ersättare
Per Markus Risman 2 V ordinarie
Elin Johansson 2 V ersättare
Rosmarie Nelson Ekerå 3 C ordinarie
Sara Johansson 3 C ersättare
Mariana Morosanu 3 KD ordinarie
Bo Wass 3 KD ersättare
Robert Nordmark 3 M ordinarie
Urban Nilsson 3 M ordinarie
Astrid Brissman 3 M ersättare
Yvonne Persson 3 M ersättare
Hans-Lennart Stenqvist 3 S ordinarie
Jonas Erlandsson 3 S ordinarie
Lena Bengtsson Olsson 3 S ordinarie
Tajma Sisic 3 S ordinarie
Lars Stjernfelt 3 S ersättare
Senad Mutic 3 S ersättare
Anette Myrvold 3 S ersättare
Per Ribacke 3 S ersättare
Chris Dahlqvist 3 SD ordinarie
Janita Kirchberg 3 SD ordinarie
Stefan Nylén 3 SD ersättare
Simon Bring 3 SD ersättare
Sofia Fritioff 3 V ordinarie
Stefan Bodell 3 V ersättare
Anders Larsson 4 C ordinarie
Maria Lundgren 4 C ersättare
Börje Dovstad 4 L ordinarie
Carina Ingelsson 4 L ersättare
Ann-Sofie Aurell 4 M ordinarie
Magnus Olsson 4 M ordinarie
Peter Kovacs 4 M ordinarie
Emelie Pilthammar 4 M ersättare
Christian Lindblom 4 M ersättare
Leif Westin 4 M ersättare
Annelie Karlsson 4 S ordinarie
Lars-Erik Lövdén 4 S ordinarie
Viveka Olofsson 4 S ordinarie
Carl-Johan Eriksson 4 S ersättare
Kent Wollmér 4 S ersättare
Maria Ward 4 S ersättare
Christopher Larsson 4 SD ordinarie
Emily Haidari 4 SD ordinarie
Leif Rosvall 4 SD ordinarie
Anders Olin 4 SD ersättare
Linda Svensson 4 SD ersättare
Joacim Svensson 4 SD ersättare
Svetlana Saric 4 V ordinarie
Clas Fleming 4 V ersättare
Johan Kjellén 5 C ordinarie
Susanna Lundgren 5 C ersättare
Dan Hovskär 5 KD ordinarie
Kalle Bäck 5 KD ersättare
Åke Fransson 5 L ordinarie
Anders Halldén 5 L ersättare
Thomas Alpner 5 M ordinarie
Jennie Bergius 5 M ordinarie
Bernt Mårtensson 5 M ordinarie
Carin Ramneskär 5 M ersättare
Helena Nävergardh 5 M ersättare
Sophie Sundquist 5 M ersättare
Kristina Körnung 5 S ordinarie
Linus Karlsson 5 S ordinarie
Susanne Bomark 5 S ordinarie
Tony Georgiou 5 S ordinarie
Aslan Akbas 5 S ersättare
Sven-Ove Johansson 5 S ersättare
Roshan Yigit 5 S ersättare
Roland Andersson 5 S ersättare
Martin Sörbom 5 SD ordinarie
Terje Skaarnes 5 SD ordinarie
Roger Lundstedt 5 SD ersättare
Martin Pettersson 5 SD ersättare
Emma Karlsson Landström 5 V ordinarie
Lena Gonzague 5 V ersättare
Marita Simpson 6 C ordinarie
Per-Ove Wramstedt 6 C ersättare
Anders Åhrlin 6 M ordinarie
Vivianne Pettersson 6 M ersättare
Annica Sjökvist 6 S ordinarie
Monica Åhlén 6 S ordinarie
Mats Sjöström 6 S ersättare
Helge Wiklund 6 S ersättare
Helena Ståhl 6 SD ordinarie
Jan-Ove Adelvapen 6 SD ersättare
Göte Persson 7 C ordinarie
Fredrik Jarl 7 C ersättare
Kristina Bäckman 7 M ordinarie
Petri Ekorre 7 M ersättare
Anna-Carin Keisu 7 S ordinarie
Hans Unander 7 S ordinarie
Liza Lundberg 7 S ordinarie
David Berggren 7 S ersättare
Leif Pettersson 7 S ersättare
Torgny Jakobsson 7 S ersättare
Roger Hedlund 7 SD ordinarie
Richard Carlsson 7 SD ersättare
Eva-Maaherra Lövheim 8 C ordinarie
Gunnar Selberg 8 C ersättare
Elisabeth Funseth 8 M ordinarie
Stefan Sydberg 8 M ersättare
Bengt Bergqvist 8 S ordinarie
Harriet Classon 8 S ordinarie
Mats Abrahamsson 8 S ordinarie
Per-Arne Olsson 8 S ordinarie
Ellinor Söderlund 8 S ersättare
Lena Karlsson Engman 8 S ersättare
Therese Kärngard 8 S ersättare
Eleonora Asplund 8 S ersättare
Anette Rangdag 8 SD ordinarie
Ronny Karlsson 8 SD ersättare
Nisse Sandqvist 8 V ordinarie
Maria Olsson 8 V ersättare
Ingrid Gyllfors 9 opol. ordinarie
Margareta Ahlström 9 opol. ersättare