Jag anmäler mig som

Jag deltar

Deltagare

Adressuppgifter

Kongressaktiviteter

Boende

Resor

Ersättning för reskostnader

Om du beställt din resa genom Sveriges Allmännytta kan du bortse från nedanstående. Om du ordnar din resa utan hjälp av Sveriges Allmännytta gäller följande:

  1. Om resan företas med bil, utgår ersättning med 35,50 kr per mil, varav 17,00 är skattepliktigt, dock högst med belopp motsvarande kostnader för 2 klass tågbiljetter för samtliga ersättningsberättigade resenärer.
  2. Om resan företas med tåg gäller att Sveriges Allmännytta, dels betalar tågbiljetter inkl. plats- och sovvagnsbiljetter för resa i 2 klass, dels ersätter resa med buss, taxi eller egen bil till och från närmaste järnvägsstation.
  3. Bor du på ort så belägen att tågresan tar i anspråk mer än fem timmar i varje riktning erhåller du flygbiljett om det finns lämplig flygförbindelse.

Har du sådan resväg att du inte kan komma till kongressen i tid finns möjlighet att åka dagen innan kongressen börjar och övernatta på förbokade hotell, eller på annan ort om du måste övernatta under resvägen.

Traktamente

Dagtraktamenten utgår för högst 1,5 dagar.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Ersättning utgår med verklig förlorad arbetsförtjänst. Den som begär sådan ersättning, ska styrka kravet med intyg från arbetsgivaren. Sådant intyg ska utvisa hela det förlorade beloppet. Även egna företagare ska styrka det förlorade beloppet. I tveksamma fall beslutar Sveriges Allmännyttas revisorer vilken ersättning som skall utbetalas.

Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode utgår med 2462 kronor per sammanträdesdag. Halv sammanträdesdag utgår 1231 kronor.

Reseräkningar

Reseräkning fylls i här: www.allmannyttanskongress.se/resersattning Ersättning utbetalas sedan direkt till dig genom Sveriges Allmännyttas lönerutin i samband med månadsutbetalningen. Vid kongressen sker inga utbetalningar.

Rensa