Jag anmäler mig som

Participant

Adressuppgifter

Kongressaktiviteter

Boende

Resor

Ersättning för reskostnader

Om du beställt din resa genom SABO kan du bortse från nedanstående. Om du ordnar din resa utan hjälp av SABO gäller följande:
  1. Om resan företas med bil, utgår ersättning med 35,50 kr per mil, varav 17,00 är skattepliktigt, dock högst med belopp motsvarande kostnader för 2 klass tågbiljetter för samtliga ersättningsberättigade resenärer.
  2. Om resan företas med tåg gäller att SABO, dels betalar tågbiljetter inkl. plats- och sovvagnsbiljetter för resa i 2 klass, dels ersätter resa med buss, taxi eller egen bil till och från närmaste järnvägsstation.
  3. Bor du på̊ ort så belägen att tågresan tar i anspråk mer än fem timmar i varje riktning erhåller du flygbiljett om det finns lämplig flygförbindelse.
Har du sådan resväg att du inte kan komma till kongressen i tid finns möjlighet att åka dagen innan kongressen börjar och övernatta på̊ förbokade hotell, eller på̊ annan ort om du måste övernatta under resvägen.

Traktamente

Dagtraktamenten utgår för högst tre dagar.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Ersättning utgår med verklig förlorad arbetsförtjänst. Den som begär sådan ersättning, ska styrka kravet med intyg frän arbetsgivaren. Sådant intyg ska utvisa hela det förlorade beloppet. Även egna företagare ska styrka det förlorade beloppet. I tveksamma fall beslutar SABOs revisorer vilken ersättning som skall utbetalas.

Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode utgår med 2 070 kronor per sammanträdesdag. Halv sammanträdesdag utgår 1 035 kronor.

Reseräkningar

Reseräkning fylls i www.sabokongress.se/resersattning Ersättning utbetalas sedan direkt till dig genom SABOs lönerutin i samband med månadsutbetalningen. Vid kongressen sker inga utbetalningar.
Rensa