Medlemmar (ej associerade) i Sveriges Allmännytta, kongressombud och ersättare samt styrelseledamöter och ersättare i medlemsföretag kan lämna motioner till kongressen. Motioner ska vara Sveriges Allmännytta tillhanda senast den 20 februari.

Motioner mejlas till: info@sverigesallmannytta.se

Eller med brev till:

Sveriges Allmännytta
Box 474
101 29 Stockholm
Märk kuvertet ”Motion”