Motion 1.

Nya tider kräver nya beslut
I motionen ”Nya tider kräver nya beslut” av Göte Persson yrkas att kongressen
uppdrar åt styrelsen att under försommaren 2021 initiera ett arbete med översyn
av Allmännyttans idéprogram i enlighet med motionens intentioner.

Motion 2.

Lyssna mer på medlemsbolagen
I motionen ”Lyssna mer på medlemsföretagen” av Anette Hellström, Marietta De
Pourbaix Lundin och Erik Langby yrkas dels att kongressen uppdrar åt styrelsen
att initiera ett arbete med översyn av Allmännyttans Agenda i enlighet med motionens
intentioner, dels att det vid remissvar är viktigt att ta in synpunkter från
de medlemsföretag som upplever sig ha problem med dagens hyressättning.

Styrelseutlåtande för motion 1 och 2:

Dessa två motioner besvaras gemensamt i detta motionsutlåtande.

Motion 3.

Utred vad som vid upprustning är underhåll, allmänna förändringar och vad som är standardhöjning.

Styrelseutlåtande för motion 3:

Denna motion besvaras här.