Motioner till kongressen 2023 kan väckas av kongressombud och ersättare. De kan också väckas av medlemsföretag och av enskild styrelseledamot eller ersättare hos medlem.

Här kommer de motioner som eventuellt inkommit för kongressen att presenteras.