Motioner

Tre motioner har kommit till kongressen. Den första kommer från Andreas Pettersson, styrelseordförande i Karlstads Bostads AB och rör utbyggnad av laddinfrastruktur i befintliga bostadsområden. De två övriga motionerna har inkommit från Ragnar von Malmborg, ombud för Miljöpartiet och snart styrelseledamot i Svenska Bostäder, och rör rimliga byggkostnader och rimliga kalkylmetoder samt att det är dags att se över lagstiftningen för kommunala bostadsbolag. Du hittar motionerna tillsammans med styrelsens utlåtanden här.

17.1 Utbyggnad av laddinfrastruktur – KBAB

17.2 Rimliga byggkostnader och rimliga kalkylmetoder – R v Malmborg

17.3 Översyn av lagstiftning för kommunala bostadsbolag – R v Malmborg

Alla kongresshandlingar kan du läsa här.