Under kongressen gör vi tillsammans tre studiebesök i ÖrebroBostäders bestånd.

Husarens gränd – med storskalig energilagring

Husarens gränd – med storskalig energilagring

Slottsgatan/Fredsgatan

I Husarens gränd finns affärslokaler, kontor och bostäder. Här finns bland annat ÖBOs aktivitetsbaserade kontor på 5000 kvadratmeter med uthyrning och interiörbutik i bottenplan. I juni 2016 flyttade de första hyresgästerna in i de 47 lägenheterna, från smarta citylägenheter till rymliga radhus på taket.

Husarens gränd är ett av de sju hus som ingår i ÖBOs satsning för en Smart stad, bland annat genom ett samarbete InnoEnergy och KTH. Utöver att spara energi tar ÖBO steget till att själva lagra energi. I Husarens gränd finns ett batteri som lagrar energin från solcellerna på taket och bidrar till att kapa topparna i elförbrukningen. Genom att batterier i flera hus kopplas samman kan man lagra energi storskaligt och på sikt bli en del av en framtida energimarknad. Det ger både stora ekonomiska vinster och bidrar till att klara kommande behov när dagens elnät redan nu har svårt att räcka till.

Men en hyresvärd kan aldrig nå hela vägen utan de boendes engagemang. För att få fler hyresgäster och örebroare medvetna om sin energiförbrukning tänker ÖBO visualisering. Utanför huset på Husarens gränd står därför en soffa som speglar livet i huset, och som med olika färger visar när huset använder lite respektive mycket energi.

Kvarteret Hjärstaskogen – gav jobb till de boende

Kvarteret Hjärstaskogen – gav jobb till de boende

Vivalla

Kvarteret Hjärstaskogen ligger i den sydvästra delen av Vivalla. Här står hållbarhet, variation och trygghet i fokus. Husen och utemiljön har byggts om och anpassats med miljövänlig teknik för en minskad klimatpåverkan. Det innebär också att ÖBO försökt att tillvarata så mycket som möjligt av lägenhetens kvaliteter. Bostäderna har därför renoverats olika mycket och varierar på så vis i pris.

Den första delen av kvarteret har också kompletterats med ett nybyggt punkthus i fyra våningar (SABOs Kombohus) för att ge ännu större variation och tillgänglighet. En del av de befintliga radhusen i kvarteret har sålts för att skapa fler boendeformer i kvarteret.

Byggprojektet i Vivalla har handlats upp genom social upphandling, där entreprenörer erbjudits att lämna pris på arbetet samtidigt som de åtar sig att ge ett antal arbetslösa Vivallabor praktik för att få in en fot på arbetsmarknaden. Projektet kallas Boendebyggarna och är en arbetsmarknadssatsning som innefattar ÖBO, entreprenörer i projektet, företagare och Arbetsförmedlingen. SKANSKA har vunnit upphandlingarna och på ett bra sätt genomfört det första boendebyggarprojekt. Målet för det första projektet var att 50–80 personer skulle få en plats i projektet under fyra år – och redan efter två år nåddes det uppsatta målet.

Nu fortsätter ombyggnationen i Vivalla på angränsande gator. Närmast förestående är kvarteret Låtsasskogen, där barnfamiljerna är i centrum. För att samla de ungas synpunkter kring sin egen lekmiljö har gestaltning med hjälp av Lego varit en del av processen.

Kungsplan – ett stadskvarter har förvandlats

Kungsplan – ett stadskvarter har förvandlats

Kungsgatan/Bondegatan

På Kungsplan bor hyresgästerna med stadens hela utbud alldeles utanför dörren. Här finns sammanlagt 61 bostäder: nyrenoverade sekelskiftesvåningar, vindslyor för unga och nyproducerade bostäder för både små och stora hushåll. I hörnet Kungsgatan/Bondegatan i centrala Örebro har ÖBO renoverat ett hundraårigt hus från grunden samtidigt som man byggt två nya hus som flankerar det äldre huset.

För ÖBO har det varit ett spännande projekt, där det nya ska möta det gamla på ett smakfullt men nyskapande sätt. Något som också engagerat örebroarna under byggperioden – vad är egentligen god arkitektur? Oavsett åsikt, så har intresset för bostäderna varit stort.

De boende erbjuds dessutom lägre hyra under 15 år genom att ÖBO fått statligt investeringsstöd som minskat byggkostnaden. Dessutom tillämpar ÖBO sin hyresmodell för nyproducerade bostäder, här i form av en 15-årig rabattstege.

I maj 2019 flyttar de första hyresgästerna in. Du får chansen att ta en titt innan.